Vision for Køge Nord E-sport

Vores DNA

Køge Nord E-sport er opstået ud fra et ønske om at skabe et fællesskab omkring computerspil, hvor klassiske foreningsdyder som godt kammeratskab og fysisk nærvær er bærende søjler. Foreningen er både en modvægt til den traditionelle idrætsforening med et snævert interessefælleskab der er lukket om sig selv samt det stigende antal online-platforme, hvor spil kan foretages virtuelt uden at skulle engagerer sig i andre end sig selv. Vi vil insisterer på at gøre tingene inden for et fysisk fællesskab og på, at deltagelse i foreningslivet også har et element af forpligtelse og opdragelse indbygget.

Enhver forening bør naturligvis have medlemmernes interesser i centrum. Vi skal kunne tilbyde det bedst mulige alternativ til hjemmets- og børneværelsets udstyr og lægge til, når det drejer sig om, at kunne udvikle vores medlemmers ”skills” og ekspertise inden for spiluniverser. Kort sagt at tilbyde det bedste produkt og fællesskab i en og samme ”pakke”.

Denne ”pakke” indeholder bl.a.,

  • At vi skal have et godt ry for trænerudvikling og tilbyde gode rammer, der tiltrækker de mest entusiastiske trænere.
  • At kunne uddanne og udvikle de dygtigste trænere inden for e-Sport der kan videreformidle deres viden til medlemmerne.
  • At med gode trænere følger også mange medlemmer og et stort fagligt- og socialt udbytte for medlemmerne at træne i vores forening frem for solo i privaten.
  • At vi har mange frivillige der er klar til at tage en tørn, når vi skal finde sponsorer, stiller op til turneringer, LAN party eller opgaver, der kaster penge af til foreningen.

Forventede konkurrencesituation

I forhold til E-sport vil vi gå fra en situation, hvor vi er den eneste E-sport forening i Køge by til at være én blandt mange udbydere. De større idrætsforeninger er i stigende grad ved at få øjnene op for, at en E-sport afdeling kan være med til at tiltrække nye unge til klubberne og fastholde dem i det sociale liv inden for enkeltsportsgrene. Private udbydere vil formentlig få en renæssance i form af store ”spilleland” og betyde, at kapitalstærke aktører kan tilbyde ”State of the art” oplevelser inden for VR og Augmented Reality, der langt overgår en lille forenings økonomiske formåen. Der bliver med andre ord meget hård konkurrence om de unge i de kommende år og de unges opfattelse af, hvad der er en fed oplevelse, vil flytte sig dramatisk.

I mine øjne kunne svaret på udfordringen være, at tilbyde medlemmerne en mere interessant pakke end mange af de andre aktører og foreninger ønsker. At vi netop ikke kun tilbyder det ”snævre interessefællesskab” (ren underholdning og spil) men søger at bygge videre på interesser og viden som ligger i direkte forlængelse af computerspillet.

At bruge E-sport som en platform hvor vi adskiller os fra andre (produktet)

1- Digitale kompetencer og nysgerrighed

Som E-sport forening indgår vi også i en samfundsmæssig kontekst, hvor hastige forandringer og større grad af digitalisering fortsat vil blive en større del af hverdagen. De mange nye muligheder benævnes ”Den fjerde industrielle revolution”, hvor nye teknologier i højere grad får betydning for den menneskelige adfærd og hvor viden om teknologi bliver væsentligt for at kunne orientere sig og forholde sig til viden om samfundet. At kunne anvende forskellige teknologier og samtidig forholde sig kritisk til dem, bliver en del af en ny form for dannelse.

Skal vi som E-sport forening være med til, at byde ind på denne dagsorden? Den er ikke nem at gå til, men det ville i mine øjne være oplagt at prøve kræfter med den, da vi er en forening af erfarne IT-brugere med gode kontakter til Coding Pirates Køge.

Kan interessen for computerspil også smitte af på medlemmernes interesse for computerteknologi og digitalisering? Det tror jeg bestemt det kan, men legen og nysgerrigheden må og skal være i højsædet – ellers bliver det til undervisning og det er her, at vi adskiller os fra folkeskolens metodik. Og hvordan snittet skal være mellem det legende og eksperimenterende og den mere kritiske refleksion, må komme an på en prøve.

2 – At kombinere fysiske og mentale aspekter med E-sport

Når Astralis går ind til en turnering, har de været igennem et træningsforløb, der inkluderer både fysisk og mental træning, for at kunne yde deres maksimale. Derfor er der ingen modsætning mellem fysiske aktiviteter, mentale øvelser og dyrkelsen af E-sport. Tværtimod vil skellet mellem solospilleren på drengeværelset og den aktive E-sportspiller i foreningen kun blive endnu større, når de fysiske og mentale elementer bliver inddraget. Spørgsmålet er igen hvordan vi får inddraget disse elementer i den daglige træning og her skal vi have fundet en model, der kan fungere i praksis.

Måske et projekt omkring børn og unges sundhed i forbindelse med E-sport kunne være med til at finansiere en instruktør inden for Mindfulness, der kunne planlægge en række forløb sammen med vores trænere. Tilsvarende kunne DGI formentlig være behjælpelig med de fysiske aktiviteter (når vi engang får meldt os ind).

3 – Samarbejder der giver os flere aktivitetsmuligheder og flere ressourcer

Køge Nord E-sport har indgået samarbejdsaftale med Zealand Roskilde og vil gøre det tilsvarende for Zealand Køge. Aftalerne skal give os mulighed for, at tiltrække nye trænere, få studerende til at foretage optimeringer på vores hjemmeside, foretage undersøgelser omkring kendskabet til vores forening, markedsføringstiltag og andre interessante projekter. Vi har ligeledes mulighed for at låne udstyr begge steder så som 3 D printere, lasercuttere, VR set mv. Alt dette bør laves i samarbejde med Coding Pirates Køge.

Vi er blevet medlem af Esport Danmark, hvilket giver os en række fordele, som skal dyrkes lidt mere i forhold til turneringer og erfaringer fra andre E-sport klubber.

Vi bør også blive medlem af DGI, der både tilbyder rådgivning og kurser samt økonomiske puljemidler i forhold til træningsforløb og specifikt ift. DGI E-sport.

Vi har allerede modtaget en række forespørgsler fra lokale folkeskoler omkring e-Sport som foreningsaktivitet. Flere folkeskoler udbyder allerede e-Sport som en del af et valgfag inden for teknologi/science og her har vi naturligvis noget at byde ind med.

Men der er også andre dele af skolens fag, som vi i mine øjne kan byde ind på. Folkeskolerne har i de næste 3 år en bunden opgave med at introducere eleverne til faget ”teknologiforståelse”, der meget handler om det 21. århundredes kompetencer, som ligger i fin tråd med vores ønsker om at give vores medlemmer styrkede IT kompetencer og en kritisk stillingtagen til den nye teknologi. Vi skal naturligvis ikke gøre det på samme måde som folkeskolerne, men vi kunne være et supplement i forhold til den mere eksperimenterende del af IT – gerne i samarbejde med andre aktører.

Som nævnt har professionelle e-sporthold ofte tilknyttet en fysisk træner og mentalcoach, for at kunne optimere spilleres præstationer i de store turneringer. Uden at have de helt samme ambitioner om en professionelt stab, kunne man godt lege lidt med tanken om, at tilknyttet en instruktør inden for Mindfulness, som kunne hjælpe vores medlemmer med koncentrationsøvelser og kontrol af åndedrættet. Teknikker, som vores medlemmer også ville kunne bruge uden for træningslokalet. Tilsvarende ville sund kost og ernæring være nærliggende at medtage i foreningen med disse teknikker.

Nedenfor er vist en model over, hvordan knes kan se ud, hvis alle de skitserede elementer integreres i foreningen.

Visionen – kort

Vi skal være den foretrukne e-Sport forening i Køge Kommune ved at tilbyde de bedste og mest udviklende tilbud til vores medlemmer gennem attraktive vilkår for trænere og frivillige”.