Medlemsinfo

Man bliver medlem i foreningen ved at tilmelde sig et af foreningens hold, hvor hvert hold spiller et helt bestemt spil.

Bemærk at det forventes at medlemmet selv opretter og medbringer et login til det relevante spil, samt afholder evt. udgifter til spillet. Dette skyldes at en sådan profil er streng personlig og ofte sporer spillerens fremskridt og rangering indenfor det enkelte spil, og det også vil være naturlig, at medlemmet anvender den samme konto både i sin fritid og i foreningsregi.

Det forventes ligeledes at medlemmet medbringer egen mus og eget headset. Dette er både af hygiejniske årsager og fordi at sådant udstyr er meget personligt, og der er meget individuelle meninger om, hvad som er godt.

Ved deltagelse i turneringer, er der typisk både et klubgebyr og et spillergebyr. Som tommelfingerregel, vil foreningen betale klubgebyret og et evt. spillergebyr, betales af medlemmet, ud over det faste kontingent.

Som medlem af foreningen får man ud over den ugentlige træning, også adgang til foreningens Discord-kanal (et chatprogram målrettet gamere) hvor man kan samtale med trænere og andre spillere, både under selve træningen og i sin fritid.

Det forventes derfor også at medlemmet har oprettet sin egen konto på Discord og oplyser kontonavnet til trænerstaben efter indmeldelse.

Etisk kodeks

Vi bakker op om Esport Danmarks etiske kodeks og principperne i dette. Du kan læse mere om kodekset her.

I korte træk handler det om sundhed og fair play. x