Resume af forældremøde d. 19. juni 2019

Udgivet af sahl

Vi takker alle som besøgte os til vores forældremøde d. 19. juni i Rishøjhallen. Herunder er et resume af mødet.

Velkommen.

Formand Sune bød velkommen, og berettede lidt om foreningens aktiviteter, herunder at vi netop havde sikret os et tilskud fra DGI på 30.000,- til træneruddannelse.

Selv om det føltes som længere, har foreningen effektivt kun været i gang i 3 måneder, hvor fokus har været på at få alting til at fungere.

Foreningen har omkring 100 medlemmer og yderligere 50 medlemmer på venteliste. Den største udfordring pt. er at skaffe trænere, så alle blev opfordret til at afsøge deres netværk, for at se om man kunne lokalisere potentielle trænere.

Trænere kan altid melde sig her: https://www.knes.dk/bliv-traener/

Det meste af arbejdet i foreningen bliver pt. udført af bestyrelsen (ud over trænerne naturligvis), så vi slog på tromme for at forældre kunne tilmelde sig et frivilligt-arkiv, således at man kunne trække på dem i forskellige henseender.

Der var lister på mødet, og ud over disse, kan man notere sig her: https://www.knes.dk/hjaelper-arkivet/

Der er intet bindende i dette, og man kan altid vælge at blive af-noteret igen.

Livet som professionel gamer.

Vores træner Emil berettede om livet som semi-professionel gamer, lige fra hvordan han var blevet ”opdaget”, over hvordan hverdagen så ud med uddannelse og e-sport ved siden af, frem til hvad fremtiden kunne byde på for ham. Det var meget inspirerende og lidt skræmmende for nogle 🙂

Status fra træningen.

Cheftræner Jonas gav status fra træningen, og kunne generelt berette om god stemning på holdene.

Han glædede sig især over, at mange af de børn som havde virket noget introverte ved opstarten, var åbnet op efterhånden som de var blevet tryggere på holdet – og han håbede også, at nogle af børnene var begyndt at ses privat.

Generelt er der en stor værdi i at få børnene ud fra værelserne og over at spille i et fællesskab, for det er trods alt en helt anden fornemmelse at være ansigt til ansigt og ligeledes også en federe fornemmelse, at kunne give high-five til sin sidemakker, når det går godt frem for at sidde ensom og kun have vennerne i et headset.

Der blev stillet spørgsmål ved det fysiske aktivitetsniveau, hvor foreningens primære standpunkt er, at det ikke er en fysisk forening, dvs. at det ikke er foreningens mål at lave fysisk træning, selv om vi anbefaler og bifalder det.

Trænergruppen kunne dog berette, at på visse hold tog man en løbetur rundt om Rishøjhallen i pauserne, og børnene generelt også var gode til at ”lufte sig” når det var pausetid. Generelt var der også en bred forståelse af, at det kræver god fysisk form, hvis man for alvor skal være noget indenfor e-sporten.

Turneringer og venskabsklubber.

Det var ikke blevet til så meget turneringsværk i første sæson primært fordi, at den generelle opstart har kostet det meste af energien, men det vil vi råde bod på i næste sæson, hvor vi både vil udfordre de lokale foreninger omkring os, og se om vi f.eks. kan blive tilmeldt YouSee-ligaen eller noget lignende.

Vi har noteret Roskilde E-Sport som venskabsklub, og rækker pt. også ud efter Borup og Stevns, så vi kan engagere hinanden.

Nye hold og tilmelding.

Den nye holdplan blev præsenteret, hvor det er blevet valgt at niveau-inddele holdene. Dette betyder at vi fremover tilbyder begynderhold og øvede hold, hvor adgang til sidstnævnte kræver, at spilleren har et givent niveau i spillet.

Baggrunden for dette er, at der i den daglige træning har været for stor forskel på spillerne, hvor der har siddet nogle som er meget dygtige, og nogle andre der kun lige kunne de basale regler i spillet.

Resultatet er at skemaet for efterårssæsonen 2019 er helt nyt og man skal tilmelde sig igen for at fortsætte i foreningen. Sæsonen skydes i gang d. 12. august og slutter d. 20. december – det koster 800,- for sæsonen.

Aldersgrænsen for deltagelse på de regulære hold blev omformuleret til ”5. klasse eller derover” for at sikre ikke at slå et skel imellem vennegrupper i klasserne.

Det blev også annonceret, at der startes et Just Dance-hold med det primære formål at appellere til en anden målgruppe end den traditionelle esports-gruppering. Tilmelding til dette hold sker til reduceret pris på 500,- for sæsonen, og kræver at man går i 3. klasse eller derover.

Proceduren for tilmelding sendes til holdsport-medlemmer indenfor de nærmeste timer, og åbnes offentligt for alle tidligst mandag d. 1. juni 2019.

Sommersjov.

Vi orienterede om at Køge Nord E-sport deltager i årets sommersjov i Køge, med to arrangementer hhv. d. 20. juli og d. 3. august. Information om dette bør være ude til alle børn i Køges skoler.

LAN-party i uge 47.

I weekenden uge 47 afholder foreningen et LAN-party i det gamle bibliotek i Ølby. Dette foregår i samarbejde med foreningen Coding Pirates, og skal ses som et af mange kommende initiativer for at få foreningen til at række ud over blot at være e-sport, men give et varieret billede af, hvad en computer også kan bruges til. Arrangementet er ikke helt nagelfast endnu, men vi orienterer naturligvis som vi kommer tættere på.

Kategorier: Referater