Pause for E-sport i Køge Nord
Endnu engang skyller Corona ind over os og endnu engang er kultur og idrætsområdet blevet bedt om at lukke ned. Ligesom sidste gang har det betydet, at medlemmerne har fravalgt foreningen til fordel for ekstra spilletid på værelset derhjemme.

Og det er jo helt forståeligt i en tid, hvor foreningslivet dårligt når at åbne op, før det lukker ned igen. Men konsekvenserne er desværre, at vi som E-sport forening ikke får de indtægter, som skal dække vores faste driftsudgifter, der skal betales, uanset om vi holder åbent for medlemmerne eller ej.

For at slå hovedet på sømmet, modtog vi en fordobling af vores huslejeudgift i Køge Nord Sport Center pr. 1. januar 2022. Da vi gik ind i første Corona-nedlukning, havde foreningen på den gode side af 60 medlemmer, hvor vi i sæsonen som netop er afsluttet ikke kunne knibe os over 20 medlemmer.

For at holde økonomien neutral har vi behov for 50 medlemmer. Vi har derfor besluttet at sætte vores aktiviteter i Køge Nord på hold, og opsige lokaler, samt andre faste udgifter.

Da vores lokale-situation i Borup ikke er forbundet med tilsvarende udgifter, vil vi prøve at starte et par hold op her i januar, og se om vi kan få opbakning til dette fra børn og forældre, imens vi går i tænkeboks i forhold til, om der fortsat er et medlemsgrundlag for at drive en E-sport forening i Køge, eller om foreningen måske skal have nogle andre rammer.

Alle nyheder omkring evt. opstart og mulige LANs vil blive annonceret på vores Facebookside, og vi vil kontakte dem som gik på hold i Borup. I KNES har vi altid haft fokus på ”social gaming” og få de unge ud af værelserne, med fokus på fysisk samvær, sammenhold og trivsel, hvor alle uanset talent og ambitioner er velkomne.

Det må vi bare indse, er svært at få til at vokse i de Corona-tider vi lever i.